it-sikkerhedstjek

It-sikkerhedstjek

Generel information om it-sikkerhedstjek

Der dukker konstant nye trusler og udfordringer op for jeres IT-sikkerhed.

Samtidig er ikke to virksomheder ens. Netop derfor er det afgørende at løsningerne tager udgangspunkt i, hvor det giver mest værdi og sikkerhed for pengene og at kunne prioritere indsatserne.

De beslutninger hjælper vores It-sikkerhedstjek (it-sundhedstjek) dig med!

Sammen med jer, gennemgår vores erfarne konsulenter jeres IT-løsninger, vurderer jeres sårbarheder og giver jer i sidste ende en skriftlig rapport med vores observationer og anbefalinger om tiltag I enten selv kan foretage, vi kan hjælpe jer med, eller I kan købe hjælp til andet sted.

Værdien i vores it-sikkerhedstjek, handler ikke kun om cyberangreb

Digital sikkerhed handler ikke kun om cyberangreb. Også menneskelige fejl i dagligdagen kan have alvorlige konsekvenser for jeres forretning.

Jeres digitale sikkerhed drejer sig derfor også om optimal beskyttelse af jeres data, at holde jeres systemer opdaterede og så jeres fysiske sikkerhed via ADK (automatisk dørkontrol) og om at have de bedst mulige sikkerhedspolitikker.

Trusselsbilledet ændrer sig løbende.  At vælge de forkerte sikkerhedsløsninger kan i sidste ende give samme konsekvenser som helt at undlade at bruge ressourcer på IT-sikkerhed.

Derfor har I brug for solid og kompetent rådgivning, der kan give jer indsigt i hvad der er relevante initiativer for jeres virksomhed.

inu:it giver jeres IT-setup med hardware, software, opsætning, politikker og fysiske indretning et 100% professionelt it sundhedstjek til en selvfølgeligt, på forhånd fast aftalt pris.

I sidste ende får I en skriftlig rapport udleveret, der kan bruges som beslutningsgrundlag for at forbedre jeres sikkerhed.

Rapporten indeholder bla. anbefalinger om tiltag der kan iværksættes umiddelbart, såvel som løsninger der kræver investering i nye løsninger og tiltag.

Anbefalingerne tager udgangspunkt i jeres virksomheds konkrete situation, således at inu:its løsningsforslag er proportionelle i forholdet mellem omkostninger og reel værdi for jeres virksomhed.

I står med andre ord med konkrete og relevante anbefalinger!

Løsningsbeskrivelsen - hvad foregår der når inu:it laver et it-sundhedstjek

I samarbejde med virksomhedens IT-ansvarlige (eller tilsvarende) gennemgår vi tilstanden angående jeres virksomheds IT-sikkerhed.

Det foregår ved en gennemgang af primært fysiske forhold, backup, antivirus, opdatering af software, e-mailsikkerhed, passwordpolitik, politikker for rettigheder og adgange, samt robustheden i netværkssikkerhed i det hele taget.

Det er afgørende, at der i forbindelse med analysen er dialog med jeres virksomhed, så anbefalingerne i sidste ende kan blive relevante for jer.

I forlængelse af gennemgangen afleverer vi en rapport til jer om hvilke initiativer og forbedringer, der er de mest relevante at starte ud med.

Gennemgangen sker i dialog med kunden, hvor vi tager udgangspunkt i en konkret trusselsvurdering, lavthængende frugter og prioritering af hvad der giver mest værdi for de ressourcer der bruges.

Brug for yderligere information?

Har I spørgsmål eller et konkret projekt, så kontakt hhv. Danmark eller Grønland.

Anders Hoffgaard Anders Hoffgaard Administrerende direktør
hardware/software grønland T: +45 96 34 55 05