firewall

Firewall

Generel information omkring firewalls

En effektiv firewall beskytter jeres virksomheds IT-netværk mod uønsket adgang. En firewall er en enhed der blokerer bestemte typer af datatrafik som er forsvarsværk af en mur mellem dit netværk og omverden.

Det holder med andre ord uautoriseret datatrafik væk, via de regelsæt der bliver opsat. Det er afgørende at vælge rette type firewall og samtidig opsætte regelsættet der filtrerer trafikken korrekt.

Der findes firewalls til at dække behovet på et mindre kontor, til gigantiske virksomheder og alt midt i mellem.

Inu:its erfarne konsulenter holder sig løbende orienteret om trusselsbilledet, og kan derfor rådgive jer om valg af løsning, konfiguration og løbende vedligehold.

Værdien bag firewalls 

Hvis I køber en forkert type firewall, risikerer I ikke alene svag sikkerhed og spildte penge. I risikerer også at den er dimensioneret forkert, så den bliver flaskehals for hele jeres netværk.

Hos inu:it får I rådgivning om hvad der er den rette løsning til jeres virksomheds behov.

Konfigurationen af en firewall drejer sig om hvilke enheder der har hvilke tilladelser. Det er spørgsmål om regelsæt der på den ene side giver maksimal sikkerhed, men på den anden side ikke gør det alt for tungt at ansætte flere medarbejdere eller skifte sit daglige IT-udstyr ud, uden at skulle justere konfigurationen i sin firewall.

En firewall kan logge relevante hændelser. Men hvad er relevante hændelser for jeres virksomheds IT-sikkerhed og hvad er unødvendige og støjende data? Dette kan vores erfarne konsulenter også rådgive jer om.

Vores konsulenter sætter sig ind i jeres virksomheds behov og sammen med jer gennemgår vi principperne i opsætningen, så vi rammer den effektive balance.

Løsningsbeskrivelsen fra inu:it omkring firewalls

Vi hjælper jer hele vejen til et mere sikkert netværk, hvor I har overblik over og styr på ind- og udgående data.

Vi tilbyder jer rådgivning om køb af firewall og står også gerne for at indkøbe jeres sikkerhedsløsning, ligesom vi gerne installerer og efterfølgende vedligeholder løsningen.

Det centrale er en løsning der giver værdi for jer. Derfor er den individuelle dialog afgørende for en god løsning der garderer dig optimalt mod cyberkriminalitet.

Gartner Research har placeret Fortinets Next Generation Firewall (NGFW) blandt ledende produkter på markedet. Det skete senest i november 2021 i deres Magic Quadrants på området for netværksfirewalls.

Som en del af sikkerheden omkring hvad der er henholdsvis uønsket og autoriseret trafik anbefaler vi multifaktorlogin omkring din VPN-opsætning. Her er Fortitoken eller Azure AD Multi-Factor Authentication to åbenlyse løsninger til MFA.  

Efter aftale kan inu:it desuden varetage vedligeholdelsen af jeres Firewall hvor vi varetager opdateringerne og sikrer at løsningen fortsætter med, at være et solidt værn mod uønsket adgang til dit IT-netværk

 

Har du lyst til at læse mere, kan du download ydelseskataloget vedrørende Firewall her.

  Ydelseskatalog Firewall

Brug for yderligere information?

Har I spørgsmål eller et konkret projekt, så kontakt hhv. Danmark eller Grønland.

Anders Hoffgaard Anders Hoffgaard Administrerende direktør
hardware/software grønland T: +45 96 34 55 05