backup

Backup

Generel information omkring backup via inu:it

Vi er eksperter når det kommer til backup og vi tilbyder vores kunder at tage backup af sine data, vi overvåger at backup gennemføres efter fastlagte skemaer og griber ind i tilfælde af fejl på de automatiske rutiner.

Vi er altid parate til at kunne genskabe jeres data som aftalt, hvis uheldet er ude.

Løsningen tilpasses jeres behov og I betaler kun for den tid og plads I rent faktisk gør brug af, hvilket betyder en sund økonomi.

Værdien i inu:its backupløsninger

Vores backupløsninger giver jer mere tid til at fokusere på kerneforretning om dagen – og tryghed til at sove om natten. Vi tager skræddersyet backup af jeres data, så de altid er tilgængelige hvis uheldet er ude.

Behovet for at kunne genskabe sine data kan opstå ud af det blå. Ved ondsindet cyberangreb, ved menneskelige fejl eller hardware og øvrigt udstyr der svigter.

Gardering imod tab af data er afgørende for ens forretning. Backup med muligheden for at genskabe forretningskritiske data og dokumenter, kan være forskellen mellem overlevelse eller konkurs.

Inu:it foretager systematisk og overvåget backup til sikrede og redundante datacentre. Vi har mere end 25 års erfaring og en række interne og erfarne specialister der arbejder med en af markedets førende løsninger.

Har I døgnservice, kan vi døgnet rundt hjælpe dig, hvis uheldet er ude.

Løsningsbeskrivelsen til backup

Løsningen tilpasses jeres konkrete behov – her er ingen ”one size fit all”. I skal overordnet tage stilling til tre spørgsmål: Datatype, interval og retention.

Med udgangspunkt i de spørgsmål, finder vi en skræddersyet løsning, hvor vi kun tager backup af relevant data i relevante perioder.

Backupløsninger fra inu:it giver jer en ekstra sikkerhed, da jeres backupdata ikke udelukkende opbevares i jeres virksomheds eget datacenter.

Selv at varetage backup var tidligere en glimrende løsning der gav en bedre udnyttelse af virksomhedens kapacitet. Desværre er det ikke længere den optimale sikkerhedsløsning. Trusselsbilledet er ændret og I bør alvorligt vælge en ekstern backupløsning.

Med inu:its offsite løsninger, bliver jeres backupfiler nemlig ikke ramt, hvis jeres virksomhed bliver ramt af et ransomeangreb.

Hvis jeres backupfiler I selv håndterer, bliver ramt, er jeres backup reelt uden værdi når I allermest har brug for at genindlæse fra den.

Som et ekstra lag sikkerhed gemmer vi jeres data på to datacentre på hver sin fysiske lokation. Derudover har vi en de facto ekstra lokation, da vi desuden opbevarer data på offlinemedier deropbevares et helt tredje sted.

Backup af fysiske og virtuelle servere

Inu:it tilbyder backup af data på såvel fysiske som hostede servere. Vi bruger professionelle løsninger fra Veeam og kan dermed passe på jeres data ved hjælp af sikker og troværdig teknologi som I kan have fuld tillid til.

Vi råder over to fysiske lokationer med hver sit datacenter. Backup gemmes efter et skema hvor backup gemmes i større intervaller, jo ældre den pågældende backup er.

Det skaber en balance mellem på den ene side muligheden for at kunne genskabe ældre data og på den anden side hensynet til at begrænse behovet for dataplads.

Udover omfanget af hvor meget data der skal tages backup af, afhænger kundens samlede pris også af hvor mange versioner der gemmes.

I standardopsætningen fra inu:it gemmes der 83 (14+52+12+5) versioner af backup der kan genindlæses (restore) fra.

Skykick backup af Office365-produkter

Den standardbackup der følger med Office365 er sjældent nok til at dække jeres virksomheds behov for at kunne genskabe data. Som udgangspunkt gemmes en slettet fil kun 30 dage i Office365.

En måned er som regel alt for kort tid til at I kan nå at opdage at et vigtigt dokument er væk og skaden derned er sket. Vi hiver dine Office365-data ud i skyen til en backup så I kan genskabe alle jeres data efter behov.

Husk at vi hos inu:it altid rådgiver jeres virksomhed individuelt!

Backup skaleringsmuligheder

Der faktureres for det faktiske forbrug af serverplads i forbindelse med jeres backup. Der hvor I kan skalere op eller ned i aftalen, er ved til- eller frakøb af hvor mange servere og klienter der skal tages backup fra.

Backup forudsætninger

Det er en forudsætning at du som kunde har tegnet en supportkontrakt med leverandøren af backupplatformen (Veeam, Skykick etc.) som dækker nødvendig third-level support. Inu:it formidler gerne denne kontrakt.

Der kræves systemadministratoradgang til relevante servere.

Restoreydelser afvikles normalt indenfor normal arbejdstid. Hvis der skal være adgang til at udføre dette udenfor normal arbejdstid, skal der tegnes en tillægsaftale om døgnservice.

 

Har du lyst til at læse mere, kan du download ydelseskataloget vedrørende Backup her.

 Ydelseskatalog Backup

Brug for yderligere information?

Har I spørgsmål eller et konkret projekt, så kontakt hhv. Danmark eller Grønland.

Anders Hoffgaard Anders Hoffgaard Administrerende direktør
hardware/software grønland T: +45 96 34 55 05