hosting
Team ... Ønsker du at vide mere?

Hosting

General information omkring hosting med inu:it

Vi passer på jeres data i vores professionelle og certificerede løsninger. Vi gør det uden I behøver at investere i unødige ressourcer til eget udstyr og egne sikkerhedsløsninger. Det giver netop jer muligheden for at  koncentrere jer om kerneforretningen.

Inu:it ved og forstår godt, at ikke to kunder er ens. Vi finder den løsning der optimerer jeres forretning bedst muligt uanset om hostingen foregår on-premise, hosted eller er en cloud-baseret løsning.

Der er fordele og ulemper ved alt! - men inu:it hjælper jer med at skabe det nødvendige overblik over, hvad der giver bedst mening i forhold til netop jeres setup.

Ofte vil en hybrid kombination af mulighederne give bedst mulighed for både kontrol og sikkerhed, samtidig med at der sikres fleksibilitet og agilitet.

Værdien ved professionel hosting via inu:it

Skal al IT-drift og backup ligge lokalt i virksomheden kræver det kompetencer og et behov for investeringer i hardware, software, licenser, sikkerhed og procedurer.

En hosted løsning giver jer mulighed for, at fokusere mere på understøtning af forretningsgange og mindre på selve IT-driften, som efter indgået aftale i stedet varetages af inu:it.

Hosting hos inu:it er for virksomheder der har brug for et datacenter, men gerne vi undgå omkostninger og bekymringer forbundet med at etablere og vedligeholde det. Vores muligheder giver jer fleksibilitet så der hurtigt og smidigt kan skaleres til jeres kapacitet som jeres behov vokser.

Inu:it hoster både virtuelle og fysiske servere. For store kunder, houser vi også gerne kundens eget udstyr i moderne og 100% sikre rammer. Vi står med andre ord for jeres it-infrastruktur uanset jeres behov.

Vores Cloud løsning giver jer mulighed for stor fleksibilitet og hurtig ageren i denne super omskiftelige verden.

Om det er en backup, et midlertidigt test-setup eller forskellige applikationer som fx. Office365, vil der hurtigt kunne skabes et miljø, der matcher det ønskede, og som løbende og hurtigt kan tilpasses jeres aktuelle behov.

Inu:it har en ISAE3402-erklæring udstedt af uafhængig statsautoriseret revisor. ISAE er en forkortelse for ”International Standard for Assurance Engagements”

Der er tale om en international standard der angiver, at en uafhængig statsautoriseret revisorvirksomhed via stikprøvekontrol og gennemgang af dokumentation, erklærer at en virksomhed lever op til lovkrav og god IT-skik.

Løsningsbeskrivelsen omkring vores datacentre 

Datacenter i Danmark

Inu:it samarbejder og har derfor ansvaret for jeres data, sammen med nogle af markedets dygtigste leverandører af datacenterkapacitet som underleverandører. Dermed kan I være sikker på at dine data sikres i de bedst mulige faciliteter.

Adgangskontrol og videoovervågning er naturligvis standard, ligesom datacentrene er udstyret med censorer der overvåger temperatur, fugt, vand, brand, røg og gas. Der er redundans på køling, strøm, firewall og internetforbindelserne til omverden.

Eget datacenter i Grønland

Til det grønlandske marked, tilbyder vi via vores datacenter i Nuuk en professionel og topsikret datacenterløsning, der blandt andet og naturligvis også har adgangskontrol og videoovervågning.

Også vores eget datacenter i Grønland er udstyret med censorer der overvåger temperatur, fugt, vand, brand, røg og gas. Der er redundans på køling, strøm, firewall og internetforbindelserne til omverden.

Her hoster vi jeres data enten på dedikerede servere eller delte ressourcer alt efter hvilken løsning der passer bedst til jeres behov.

Meget store kunder tilbyder vi at house deres udstyr i vores sikre og moderne rammer i datacenteret. I en sådan løsning stiller vi strøm, plads og øvrige faciliteter i datacenteret til rådighed for kundens eget udstyr.

Dedikeret hosting eller delt hosting

I valget af hostingløsning, skal I bla. beslutte jer om I bruger shared hosting, dedikeret hosting eller en kombination.

Shared hosting er umiddelbart den mest økonomiske effektive løsning. Her deler I ressourcer som båndbredde og maskinkraft med andre brugere på løsningen.

Jeres data er naturligvis placeret selvstændigt, men øvrige faciliteter deles med andre kunder. På en løsning med dedikerede hosting, er der afsat en forud beregnet og aftalt mængde ressourcer til jeres løsning.

Dedicated Hosting giver jer den absolutte frihed over hvordan I vil drifte jeres hostede services. Dedikeret hosting til i hvert fald dele af jeres data, kan derfor i sidste ende være den optimale løsning, selvom den isoleret set er den dyreste.

On Premise hosting

Vi håndterer gerne jeres servere hvis I vil have dem placeret i jeres eget datacenter i en on premises løsning. Her giver vi jer tryghed ved at agere som jeres egen IT-afdeling der overvåger driften, vedligeholder og opdaterer jeres it-udstyr.

Skaleringsmulighederne omkring hosting

Hostingløsningerne hos inu:it er fuldt skalerbare, så jeres virksomhed kan udvikle sig uden I behøver at bekymre jer om pludselige uventede investeringer i udstyr til hosting.

Forudsætninger

En forudsætning for hostingaftalen er, at jeres hardware og software lever op til gængse standarder for f.eks. CPU-størrelser, harddisk plads og RAM mængde.

Eksempelvis, hvis en PC eller et netværk er for langsomt og det skyldes for lidt RAM eller en for lille CPU, er vores kunde forpligtiget til, at anskaffe nyere hardware og/eller software for at kunne afvikle programmer ordentligt. find ud af, hvordan du kan optimere og skabe værdi

 

Har du lyst til at læse mere, kan du download ydelseskataloget vedrørende Hosting her.

  Ydelseskatalog Hosting

  Ydelseskatalog Serverdrift  

 

inu:it er medlemmer af Danish Cloud Community, hvilket giver adgang til inspiration fra eksperter og virksomheder i ind- og udlande samt analyse af branchen. Desuden er det et netværk med andre virksomheder hvor der deles erfaringer indbydes.

Brug for yderligere information?

Har I spørgsmål eller et konkret projekt, så kontakt hhv. Danmark eller Grønland.

Anders Hoffgaard Anders Hoffgaard Administrerende Direktør Danmark
hardware/software grønland T: +45 96 34 55 05
Book møde med mig