revisionserklæringer

revisionserklæringer

ISAE3402 - erklæring

Inu:it har en ISAE3402-erklæring udstedt af uafhængig statsautoriseret revisor. ISAE er en forkortelse for ”International Standard for Assurance Engagements”

Der er tale om en international standard der angiver, at en uafhængig statsautoriseret revisorvirksomhed via stikprøvekontrol og gennemgang af dokumentation, erklærer at en virksomhed lever op til lovkrav og god IT-skik. En ISAE-3402-erklæring viser hvorvidt IT-driften foregår på betryggende vis.

ISAE 3402 revisionen bygger på kontrollerne i ISO/IEC 27002, hvilket er en anerkendt standard for informationssikkerhed.

ISAE 3000-erklæring

Inu:it har også en ISAE-3000 erklæring. ISAE-3000 udstedes ligeledes af uafhængig statsautoriseret revisionsvirksomhed. I denne type erklæring, er fokus specifikt på beskyttelse af persondata og overholdelse af GDPR.

Dette gør at I som kunde ved at vi står inde for de services vi lover.