revisionserklæringer

ISAE revisionserklæringer

Hos inu:it forstår vi, hvor vigtigt det er for vores kunder at kunne stole på, at vi behandler data sikkert og med stor omhu. Ved at indhente revisorerklæringer, udarbejdet af uafhængige revisorer, giver vi vores kunder ekstra sikkerhed for, at vi lever op til vores løfter om sikkerhed og pålidelighed. 

ISAE står for International Standard on Assurance Engagements og er en række internationale standarder, der bruges af revisorer og andre professionelle til at udføre opgaver med sikkerhedserklæringer. Formålet med ISAE-standarderne er at sikre en høj kvalitet og konsistens i erklæringsopgaver på tværs af forskellige lande og sektorer. 

ISAE 3402 Type 2 

Vores ISAE 3402 Type 2 erklæring viser, at vi har stærke kontrolforanstaltninger på plads for at sikre vores hostingydelser. Det betyder, at vi har systemer og processer, der beskytter dine data og sørger for, at vores tjenester kører stabilt og sikkert. 

Uafhængige revisorer fra Grant Thornton, har gennemgået og testet vores kontrolforanstaltninger og endnu vigtigere, har de undersøgt hvorvidt vi hos inu:it udfører disse kontroller som beskrevet. Kontrollerne som bliver undersøgt i vores ISAE 3402 er hentet fra ISO 27001 og 27002 standarderne, og styres via vores Information Security Management System (ISMS). 

 

ISAE 3000 Type 2 

Som hostingudbyder fungerer inu:it som databehandler for vores kunder (dataansvarlige), det betyder at vi behandler persondata på vegne af deres kunder. ISAE 3000 erklæringen giver vores kunder en uafhængig vurdering af vores overholdelse af Databeskyttelsesforordningen (GDPR), herunder om vores processer og kontroller er tilstrækkelige og effektive.