betingelser for jobansøgning

betingelser for jobansøgning

I forbindelse med oprettelsen sker der behandling af dine persondata efter følgende retningslinjer:

behandling af persondata og formål
De persondata du indsender, vil blive behandlet af inu:it a/s' HR medarbejder. Behandlingen har udelukkende til formål at vurdere, om vi nu eller på et senere tidspunkt kan tilbyde dig ansættelse i virksomheden. Dine personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt, og kun de nødvendige medarbejdere har adgang til dine persondata og filer. Vores lovlige grundlag for behandling af dine persondata er interesseafvejning.

opbevaring af persondata
Dine persondata gemmes kun efter indhentelse af dit samtykke hertil. Hvis du ikke kommer i betragtning til det aktuelle karrieretilbud, du har vist interesse for, sletter vi dine oplysninger. Du har ret til at få oplyst hvilke oplysninger, vi gemmer om dig, ligesom du har ret til at kræve enhver oplysning om dig slettet. Dette sker ligeledes ved henvendelse til inu:it a/s.

dine rettigheder
Du har ret til at modtage oplysning om, at vi hos inu:it a/s indsamler og behandler dine personoplysninger. Du har også ret til at få indsigt i hvordan vi behandler disse oplysninger.

Du vil i forbindelse med vores indsamling eller modtagelse af dine personoplysninger, få udleveret særskilt information omkring behandlingen af disse oplysninger, i det omfang det er påkrævet af Persondataforordningen eller anden lovgivning.

Hvis vi behandler urigtige oplysninger har du ret til at få berigtiget disse, såfremt berigtigelsen er saglig og korrekt.

Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi ikke har hjemmel til at behandle, og du kan indgive anmodning herom, såfremt du mener, at vi ligger inde med sådanne oplysninger. Du skal være opmærksom på, at vi kan være berettiget eller forpligtet til at opbevare oplysningerne som følge af anden hjemmel eller lovgivning, hvorfor vi i en sådan situation ikke kan slette visse oplysninger.

Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger i et format som tillader, at du kan overføre disse til en anden udbyder eller leverandør. Vi kan kun udlevere personoplysningerne digitalt, såfremt de foreligger i en sådan form. Vi kan ikke bistå med en sammenføring af personoplysninger, som er forudsat af en given tjeneste eller software.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi behandler dine personoplysninger baseret på et samtykke, har du som registreret ret til, til enhver tid, at tilbagetrække dette samtykke. Vi gør i denne forbindelse opmærksom på, at vi kan have anden hjemmel til at fortsætte behandling, hvorefter vi forbeholder os retten hertil, såfremt det er i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger i strid med Persondataforordningen, eller på anden vis har handlet i strid med denne, kan du indgive klage til Datatilsynet. Du kan finde mere information om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

videregivelse af persondata
Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for inu:it a/s. Undtaget er dog i disse tilfælde: 

    • Med dit samtykke
      Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for inu:it a/s, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger. 
    • Til ekstern databehandling Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.


krav til oplysninger

Du skal selv sørge for, at de persondata, du afgiver, er korrekte og fyldestgørende. Du bedes undlade at angive følsomme oplysninger om fx race, religion, seksuel orientering eller helbred. Du bør være opmærksom på, at når du søger en stilling hos os, vil din e-mailadresse fungere som ID. Vi anbefaler derfor, at du angiver en personlig e-mailadresse og ikke en e-mail på din arbejdsplads eller en e-mailadresse, du deler med andre personer.

Inu:it a/s forbeholder sig retten til, til enhver tid, at slette data hvis ovenstående ikke overholdes.

sikkerhed
De persondata du indsender, bliver ikke lagret. Vores CMS-system sender disse oplysninger direkte uden lagring via vores mail-server til en særskilt oprettet mailadresse. Forbindelsen mellem din computer og vores CMS system foregår efter de mest gængse sikkerhedsforskrifter ift. kryptering og anden sikkerhed (SSL-certifikat).

ændringer
Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på vores hjemmeside.

samtykke og accept af vilkår
Hvis du kan acceptere betingelserne, bedes du afkrydse feltet for at give dit samtykke, og vi vil herefter kunne modtage og behandle din ansøgning.