implementering
Team ... ønsker du at vide mere?

Implementering af IT-projekter med inu:it

Fra tanke til handling skal vejen være kort - men yderst velovervejet.

Derved giver det mindst mulig gene for kunden. Når vi skal varetage et implementeringsprojekt, arbejder vi altid ud fra tre målsætninger: 

  • Vores planlægning skal være grundig
  • Vi skal kende alle detaljer inden vi sætter i gang
  • Vi skal være til mindst mulig gene for kunden 

Succesfuld implementering handler om ordentlig forberedelse. Korrekt definering af opgaven, beskrivelse af indbyrdes afhængigheder og planlægning i forhold til selve implementeringsprocessen er essentielt.

Alt for ofte ses det, at implementering af både mindre ændringer og større omlægninger medfører uhensigtsmæssige fejl, driftsforstyrrelser eller endda nedbrud.

Det er derfor altafgørende, at vi kender alle detaljer, inden vi sætter selve implementeringen igang. Det gode forarbejde, er derfor den grundsten der sætter kursen for resten af projektet.

Når vi er klar til at foretage den endelige implementering, kan vi grundet vores fleksibilitet planlægge det, så vi forstyrre kundernes drift mindst muligt. 

Brug for yderligere information?

Har I spørgsmål eller et konkret projekt, så kontakt hhv. Danmark eller Grønland.

Anders Hoffgaard Anders Hoffgaard Administrerende Direktør Danmark
hardware/software grønland T: +45 96 34 55 05
Book møde med mig