it-undervisning

Kurser i IT

Som bruger af et IT-program er man ofte blevet kastet ud på det dybe vand for at løse nogle konkrete opgaver nu og her. Det betyder meget ofte at man ikke har fået lært hvad programmet egentlig kan. 

Ved at lære programmet godt at kende, øger man ens effektivitet og man forbedrer også ofte resultaterne. 

På vores kurser lærer du nye metoder og teknikker, og du vil også lære at bruge funktioner som du ikke kendte i forvejen. Dette er alt sammen for at give dig inspiration til nye løsningsmetoder end dem du bruger i dag. 

Hos inu:it bruger vi selvfølgelig erfarne undervisere, der kan vise hvordan man udnytter produkterne bedst muligt. 

IT-kurser

Værditilbuddet og indhold på IT kurserne 

Kurserne kan bestilles som hyldevare eller kan tilpasses jeres konkrete behov.

Det er i den forbindelse ofte muligt at sammensætte et kursus som ”Bland selv”, hvor man som kunde kan vælge mellem de forskellige kurser og tilhørende emner, og derudfra sammensætte sit helt eget kursusforløb.

På den måde kan man også tilpasse kursusindholdet, så der fokuseres på organisationens egne skabeloner, deling af dokumenter, fælles redigering og andre ønsker.

Et firmakursus kan også ofte være en økonomisk fordel allerede fra 3-4 deltagere, og afholdes oftest i organisationens egne lokaler, hvilket sparer på jeres udgift til f.eks kørsel.

Nogle virksomheder har valgt at bruge interne kurser som et værktøj for at knytte medarbejderne tættere til arbejdspladsen efter COVID19 pandemien.

Vi har mulighed for at afholde kurserne i almindelig kontortid, men også weekend, eftermiddage og aftener, hvis det er mere effektivt for jeres virksomhed.

Mange gange kan det være en fordel at planlægge en kursusrække, således at det kan meldes ud til de enkelte afdelinger inden der f.eks. gennemføres MUS.

På den måde kan afdelingslederne være pro-aktive i forhold til de uddannelsesønsker der måtte være, både fra medarbejderen selv og fra organisationen.

 

Har du lyst til at læse mere, kan du download ydelseskataloget vedrørende Undervisning her.

  Ydelseskatalog Undervisning

Brug for yderligere information?

Har I spørgsmål eller et konkret projekt, så kontakt hhv. Danmark eller Grønland.

Signe Sporring Signe Sporring Account Manager