Hvordan optimeres virksomhedens it ressourcer bedst muligt? Hvad giver mest mening for netop din virksomheds setup og krav til tilgængelighed, sikkerhed, fleksibilitet og fremtidssikring.

  • On-premise
  • Hosted
  • Cloud

Der er fordele og ulemper ved alt, men hvad giver bedst mening i forhold til netop jeres setup og strategi. Ofte vil en hybrid kombination af ovenstående give bedst mulighed for både kontrol og sikkerhed men samtidig for fleksibilitet og agilitet. 

Skal al it drift og backup ligge lokalt i virksomheden kræver det kompetencer og et behov for investeringer i og styr på hw/sw, licenser, sikkerhed og procedurer. En hosted løsning giver dig mulighed for at fokusere mere på understøtning af forretningsgange og mindre på selve it driften, som varetages af inu:it i stedet. Endelig giver Cloud mulighed for stor fleksibilitet og hurtig ageren i en omskiftelig verden - om det er en backup, et midlertidigt test-setup eller forskellige applikationer som fx Office365 vil der hurtigt kunne skabes et miljø, der matcher det ønskede og løbende kan tilpasses det aktuelle behov.

Find ud af, hvordan du kan optimere og skabe værdi...

Få en snak med en af vores konsulenter, hvor du kan få råd og vejledning, og I sammen kan diskutere, hvilken løsning, der vil give mest værdig for netop din virksomhed - formentlig kan vi hjælpe dig med at frigive tid og ressourcer.

Skriv til os på info@inuit.dk eller ring på 96 34 55 00.